Adresa u dan, mnogo ljudi je san, ali vrlo malo su oni koji prolaze da akciju (ja ne brojim jeza, što kompliment žene kao meso prije nego što obrada p**** kada oni odbijaju da prestane)

Zašto idemo u klubu ili baru, a lice mnogo poteškoća (physionomiste, buka, takmičenje, alkohol) kada možeš napraviti to susreta dnevnik

Želiš da naučiš kako da uradi to isto kao i ja

About